sport1.rs Uslovi korištenja
Autor: Sport1.rs
12. 12. 2017 - 21:56

Portal “sport1.rs” osigurava korištenje tekstualnih i multimedijalnih
sadržaja. Svi čitaoci imaju pravo koristiti sadržaje ukoliko ne krše pravila
korištenja.

Korištenjem sadržaja i svih njegovih delova automatski prihvatate sva
aktuelna pravila korištenja portala “sport1.rs”.

Sadržaj se ne sme koristiti u nezakonite svrhe!

Sve sadržaje sa portala “sport1.rs” koristite na vlastitu odgovornost i
zbog toga, ne smatramo se odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu
korištenjem.

Pristup portalu “sport1.rs” i svim njegovim sadržajima dozvoljen je
osobama bilo koje dobi, osim ako je naznačeno drugačije.

Autorska prava

Portal “sport.ba” polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje.

Neovlašteno korištenje bilo kojeg dela portala smatra se kršenjem
autorskih prava i daje osnov za tužbu.

Linkovi na vanjske stranice

Portal “sport1.rs” sadrži linkove na stranice izvan vlastitog portala.
Linkove objavljujemo u dobroj nameri i ne možemo se smatrati
odgovornim za sadržaje izvan portala.

Zaštita privatnosti

Portal “sport1.rs” štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj meri.

Portal “sport1.rs” može u skladu sa zakonom prikupljati određene
podatke o korisnicima dobijene tokom registracije. Ove
podatke “sport1.rs” koristi kako bi imao informacije o korisnicima koji ga
koriste, te na taj način poboljšao stranicu.

Reklamne poruke

Portal “sport1.rs” zadržava pravo da svojim korisnicima povremeno
pošalje obavesti i poruke sponzora.

Promena pravila

Portal “sport1.rs” zadržava pravo da bez najave povremeno promeni
ili modificira pravila. O svim važnijim promenama korisnike ćemo
obavestiti putem maila ili odgovarajućeg članaka na portalu.

" width="320"> -->